021-43931

بهترین دبیرستان های کانادا

بهترین دبیرستان های کانادا

بهترین دبیرستان های کانادا تعداد زیادی از دبیرستان های کانادایی به دلیل ارائه آموزش متوسطه با کیفیت عالی به تعداد بی شماری از دانش آموزان داخلی و مدارس بین المللی متعلق به کشورهای اطراف و کشورهای مختلف جهان، از اعتبار و محبوبیت جهانی برخوردار هستند.این دبیرستان ها در دسته دبیرستان های بودجه دولتی، دبیرستان های بودجه
Read More
دانشگاه های برتر کانادا

دانشگاه های برتر کانادا ۲۰۲۱

دانشگاه های برتر کانادا ۲۰۲۱ رتبه بندی دانشگاه QS World University 2021 که شامل ۲۶ دانشگاه برتر کانادا است امروز منتشر شد. رتبه بندی بر اساس روش شناسی است، به این صورت که هر دانشگاه را بر اساس اعتبار دانشگاهی و کارفرمایی، تأثیر تحقیقات و موارد دیگر ارزیابی می کند. ۱۰ دانشگاه برتر کانادا رتبه
Read More

شرایط ویزای تحصیلی کانادا

اجازه تحصیل  اگر دانشجوی ایرانی هستید ، برای تحصیل در کانادا به مجوز تحصیل احتیاج دارید. این ویزا به طور خاص برای دانشجویانی مانند شما که آماده شروع تحصیل در خارج از کشور و ماجراجویی در کانادا هستند ، ساخته شده است. برای کسب اطلاعات در مورد اینکه آیا تحصیل در خارج از کشور در
Read More

تازه ترین ها