تور ایتالیا

تور سوئیس اسپانیا

تور سوئیس ایتالیا

تور سوئیس و ایتالیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

2590 ε

+ نرخ پرواز
| اتریش آلمان سوئیس min

تور سوئیس فرانسه ایتالیا

تور سوئیس فرانسه ایتالیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

3490 ε

+ نرخ پرواز
تور سوئیس اتریش مجارستان

تور سوئیس ایتالیا اسپانیا

تور سوئیس ایتالیا اسپانیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

3490 ε

+ نرخ پرواز
ایتالیا

تور چک، فرانسه و ایتالیا (۹ شب)

تور چک، فرانسه و ایتالیا (3 شب پراگ + 3  شب پاریس + 3 شب رم) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

2890 ε

+ نرخ پرواز
تور چک، ایتالیا و اسپانیا (۱۰ شب)

تور چک، ایتالیا و اسپانیا (9 شب)

تور چک، ایتالیا و اسپانیا (3 شب پراگ + 3  شب رم + 3 شب بارسلون) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

2890 ε

+ نرخ پرواز
تور یونان و ایتالیا و فرانسه (9 شب)

تور یونان و ایتالیا و فرانسه (9 شب)

تور یونان و ایتالیا و فرانسه (9 شب) (4 شب آتن + 2 شب رم + 3 شب پاریس) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

2590 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا اسپانیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

1990 ε

+ نرخ پرواز
تور اسپانیا فرانسه ایتالیا

تور اسپانیا فرانسه ایتالیا

تور اسپانیا فرانسه ایتالیا  – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو

2490 ε

+ نرخ پرواز
تور لوکس عجایب ایتالیا

تور دور ایتالیا

تور دور ایتالیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2990 €

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا (۴ شب رم)

تور ایتالیا (۴ شب رم)

تور ایتالیا (۴ شب رم) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

990 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا (۷ شب رم)

تور ایتالیا (۷ شب رم)

تور ایتالیا (۷ شب رم) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

1250 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا اسپانیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

1990 ε

+ نرخ پرواز
تور سوئیس ایتالیا

تور سوئیس ایتالیا

تور سوئیس ایتالیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2190 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا فرانسه

تور ایتالیا فرانسه

تور ایتالیا فرانسه – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

1990 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا آلمان

تور ایتالیا آلمان

تور ایتالیا آلمان – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

1990 ε

+ نرخ پرواز
ایتالیا-یونان-min

تور ایتالیا یونان

تور ایتالیا یونان – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

1990 ε

+ نرخ پرواز
ایتالیا-یونان-min

تور ایتالیا یونان (جزایر یونان)

تور ایتالیا یونان – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2790 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا فرانسه هلند

تور ایتالیا فرانسه هلند

تور ایتالیا فرانسه هلند – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2790 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا فرانسه اسپانیا

تور ایتالیا فرانسه اسپانیا

تور ایتالیا فرانسه اسپانیا – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2790 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا (۷ شب رم)

تور ایتالیا سوئیس فرانسه

تور ایتالیا اسپانیا (جزایر قناری) – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2890 ε

+ نرخ پرواز
جزایرقناری-min

تور ایتالیا اسپانیا (جزایر قناری)

تور ایتالیا سوئیس فرانسه – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2990 ε

+ نرخ پرواز
تور مجارستان ، ایتالیا ، فرانسه

تور ایتالیا چک آلمان

تور ایتالیا چک آلمان – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2490 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا ۳ شب رم

تور ایتالیا پرتغال فرانسه

تور ایتالیا پرتغال فرانسه – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2590 ε

+ نرخ پرواز
تور ایتالیا (۴ شب رم)

تور ایتالیا اسپانیا پرتغال

تور ایتالیا اسپانیا پرتغال – اقامت در هتل چهار ستاره تاپ در مرکز شهر – گشت شهری و همراهی لیدر فارسی زبان – اخذ بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو.

2590 ε

+ نرخ پرواز

همه چیز درمورد تور ایتالیا

سفیران گشت با سابقه ی ۱۰ ساله در اجرای تور های اروپایی، و تجربه سفر های بسیاری درزمینه تور ایتالیا شما را از حرفه ای ترین روش، به ایتالیا می رساند. همراه با هم گوشه و کنار ایتالیا را کشف میکنیم. از کانال های ونیز تا تپه های توسکانی، اگرچه ممکن است بارها عکس های مختلفی از ایتالیا را در بروشور های مسافرتی دیده باشید، اما با سفیران گشت، کلیشه ها کنار می روند، و شما میبینید که چیز های بیشتری از پیتزا و پاستا و عکس های زیبا برای دیدن و لذت بردن وجود دارند. کشور ایتالیا یکی از کشور های محبوب گردشگران کل دنیا محسوب میشود. این کشور به دلیل وجود تعداد بسیار کثیری از مجموعه ها و آثار تاریخی و فرهنگی در رتبه بالایی از بازدید قرار گرفته است.

تور ایتالیا 1403

تور ایتالیا 1403 یک فرصت فوق‌العاده برای سفر به دنیای زیبای ایتالیاست. با هماهنگی و برگزاری آژانس مسافرتی سفیران گشت، این سفر مهیج و هیجان‌انگیز، شما را به سرزمین‌های زیبا و تاریخی ایتالیا می‌برد. از آثار باستانی رم و ونیز  تا به تاریخچه غنی فلورانس پی خواهید برد و در کوهستان‌های آلپ ایتالیا آرامش خاصی را تجربه خواهید کرد. 

با تور ایتالیا 1403، لذت‌های زیادی از گشت‌های فرهنگی و طبیعی به همراه تجربه‌های ژرف از سرزمینی که زبان زیبایی از تاریخ و هنر می‌گوید، به شما ارمغان داده می‌شود. اگر به دنبال سفری پرماجرا و پرخاطره هستید، تور ایتالیا تابستان ۱۴۰۳ با آژانس مسافرتی سفیران گشت گزینه‌ی مناسبی برای شماست تا به دنیایی از زیبایی‌ها و فرهنگ ایتالیا سفر کنید و خاطراتی بی‌فراموش با خود به خانه بازگردانید.

قیمت تور ایتالیا

قیمت تور ایتالیا در بازه  990 یورو تا 2990 یورو یک گزینه بی‌نظیر برای سفر به دنیای جذاب ایتالیاست. با این بازه‌ی متنوع از قیمت، هر کس می‌تواند بر اساس بودجه و نیازهای خود، توری را انتخاب کند که بهترین تجربه را به او هدیه دهد. با تور ایتالیا، از دیدن جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای رم، فلورانس، ونیز و میلان لذت ببرید و از زیبایی‌های طبیعی آلاپ ایتالیا سیر تا سحر و سوی می‌کنید.

این تور شامل گشت‌های مفصل و خدمات ویژه ایتالیا به شما ارائه می‌شود که برای همیشه خاطره‌انگیز خواهد بود. اگر به دنبال سفری پرماجرا و پرخاطره به ایتالیا هستید، تور ایتالیا سفیران گشت انتخابی بسیار مناسب است که شما را به دنیایی از زیبایی‌ها و ثروت‌های فرهنگی ایتالیا راهنمایی خواهد کرد.

چه زمانی با تور ایتالیا سفر کنیم؟

بهترین ماه ها برای سفر به ایتالیا (تقریبا تمامی شهرها) از آوریل تا ژوئن (بهار) و اواسط سپتامبر تا اکتبر (پاییز) است: هوا معتدل، شهر پر از رنگ های زنده است و جمعیت خیلی شدید نیست (به جز در ایام عید پاک). ماه آگوست در بسیاری از نقاط بدترین ماه است: نه تنها آب و هوا گرم و گرفته است، بلکه ظاهراً کل کشور حداقل برای دو هفته به تعطیلات می رود (بسیاری از ایتالیایی ها کل ماه را در تعطیلات به سر میبرند). بسیاری از هتل ها، رستوران ها و مغازه های خانوادگی به جز چشمه های آبگرم، سواحل و جزایر، که بیشتر ایتالیایی ها به آنجا رفت و آمد دارند بسته است.

فستیوال های مهم ایتالیا

♦ کارناوال، ونیز، فوریه

از ۲۷ ژانویه تا ۱۳ فوریه، شهر شناور ونیز به یک توپ ماسک دار و عجیب تبدیل می شود. این جشنواره، که اعتقاد بر این است که از قرن ۱۲ آغاز شده است، پیش از روزه بزرگ (زمانی که مسیحیان از عیاشی و خوردن گوشت پرهیز می کنند) را جشن می گیرد.

♦ نمایشگاه سانتورسو، دره آئوستا، ژانویه

هر ساله در تاریخ ۳۰ و ۳۱ ژانویه ، صدها صنعتگر در یک سمت دره آئوستا دور هم جمع می شوند تا کارهای خود را در خیابان های مرکز شهر آئوستا نشان دهند و بفروشند.

این صنعت با مجسمه ها و منبت کاری های بر روی چوبش شگفت انگیز است; سنگ صابون، آهن فرفورژه و چرم; و بافتن پارچه (پارچه پشمی سنتی); و توری و حصیری. Aosta به خودی خود بسیار زیبا و دیدنی است و برای گذر از اواسط زمستان بسیار مناسب است.

♦ نبرد پرتقال ها، ایوره، فوریه

این “نبرد” معروف دوباره به قرن ۱۲ برمیگردد. جنگ با میوه مرکبات در یکی از بزرگترین دعواهای غذایی اروپا!

شرکت کنندگان یا در خیابان ها می دوند یا از یکی از “اتوبوس های جنگی” که در ایوره گشت می زنند، پرتقال پرت میکنند.

هر ساله در روزهای منتهی به سه شنبه چاق، مردم شهر ایوره به ۹ دسته تقسیم می شوند و سه روز آینده را با بزرگترین مبارزه غذایی ایتالیا می گذرانند. برای هر کس که ویتامین C کمی دارد بسیار مناسب است!

♦ ازدواج دریا، ونیز ، می

این شهر از قدرت دریایی خود با تعداد زیادی از قایق های ردیفی از سنت مارک به بندر سنت نیکولو تجلیل می کند.

هزاران نفر برای تماشای روند درام در آبراه ها صف کشیده اند، و یکی از مسابقاتی را ببینید که تیم های کوچک در دو سرعت رودخانه ها به رقابت می پردازند.

♦ ازدواج درختان، Accettura، می

ترکیبی بی نظیر از بت پرستی و مذهب ، اعتقاد و خرافات ، مهمانی بیش از حد ، سخت کوشی و کاردستی سنتی است.

در طول این جشن ، ماجیو ، یک بلوط بلند قدیم ، و cima ، یک درخت مقدس ، از جنگل های اطراف بریده می شوند تا به آنجا برگردانده شوند که در آن “ازدواج” کرده اند ، که نماد باروری و اتحاد شهر است.

♦ بازی پل، پیزا،ژوئن

بازی پل هر ساله در آخرین یکشنبه ماه ژوئن برگزار می شود. مردان شهر به دو تیم Mezzogiorno (جنوب رودخانه آرنو) و Tramontana (شمال رودخانه) تقسیم می شوند که با فشار دادن یک گاری فلزی عظیم از پل Ponte di Mezzo به رقابت می پردازند.

هر تیم ۲۰ نفره سعی دارد تیم دیگر را به عقب پل براند. در مجموع شش “نبرد” برگزار می شود ، تیمی که بیشترین تعداد پیروزی در نبرد هارا به دست بیاورد برنده آن سال است. به نظر می رسد کل شهر به تماشا می نشیند و جو شگفت انگیز است.

 

جاذبه‌های گردشگری در تور ایتالیا

2 فکر در مورد “ تور ایتالیا

 1. سارا رضایی منش گفت:

  سلام هزینه ورودی به سفارت ایتالیا چقدره؟ میشه به ریال پرداختش کرد؟

  1. آژانس مسافرتی سفیران گشت گفت:

   سلام و عرض ادب
   هزینه واریزی سفارت با احتساب هزینه اطلاع رسانی از طریق پیامک، 97 یورو میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *