021-43931

فرم ارزیابی اسپانسرشیپ

نام و نام خانوادگی* چند سال سن دارید؟* شغل فعلی در کانادا* وضعیت تاهل* مجرد متاهل شغل همسر* جنسیت* ایمیل ساکن چه شهری در کانادا هستید* تلفن تماس* درآمد سالانه در کانادا* مدرک تحصیلی* نسبت اسپانشر شونده با خود را بیان کنید و توضیحات لازم را بنویسید*
Read More

فرم ارزیابی استارت آپ

مشخصات فردینام و نام خانوادگی* ایمیل تلفن تماس* دارایی‌های شخصیجمع دارایی‌های نقدی*کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار کانادابین ۵۰,۰۰۰ تا ۱۹۹,۹۹۹ دلار کانادابین ۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۹۹,۹۹۹ دلار کانادا۴۰۰,۰۰۰ دلار کانادا و بیشترارزش کل دارایی‌ها (نقدی و غیر نقدی)*کمتر از ۶۰۰,۰۰۰ دلار کانادابین ۶۰۰,۰۰۰ تا ۷۹۹,۹۹۹ دلار کانادابین ۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۹۹,۹۹۹ دلار کانادا۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ دلار کانادا۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار...
Read More

فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی:* چند سال سن دارید؟* جنسیت:* خانم آقا وضعیت تأهل:* مجرد متأهل ایمیل:* تلفن همراه:* تلفن ثابت:* آخرین مدرک تحصیلی با ذکر معدل:*آیا مدرک فنی و حرفه ای و کارورزی دارید؟ توضیح دهید:*آیا تاکنون سابقه مدیریت داشته اید؟* بله خیر آیا مدیریت شما در کسب و کار خودتان بوده است؟* بله خیر...
Read More

فرم ارزیابی نیروی ماهر کبک

نام:* نام خانوادگی:* چند سال سن دارید؟* محل تولد:* جنسیت:* زن مرد وضعیت تأهل:* مجرد متأهل جدا شده با فرزند جدا شده بدون فرزند تابعیت:* کد ملی*نام و نام خانوادگی همسر:* تاریخ تولد و سن همسر:* ساکن چه شهری هستید:* شماره تماس:* سوابق شغلی خود را ذکر نمایید:*چند سال سابقه بیمه دارید (با ذکر تاریخ):*آدرس...
Read More

فرم ارزیابی اکسپرس انتری

نام:* نام خانوادگی:* چند سال سن دارید؟* محل تولد:* جنسیت:* زن مرد وضعیت تأهل:* مجرد متأهل جدا شده با فرزند جدا شده بدون فرزند تابعیت:* کد ملی*نام و نام خانوادگی همسر:* تاریخ تولد و سن همسر:* ساکن چه شهری هستید:* شماره تماس:* سوابق شغلی خود را ذکر نمایید:*چند سال سابقه بیمه دارید (با ذکر تاریخ):*آدرس...
Read More

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی کانادا

نام* نام خوانوادگی* آیا تابعیت ایرانی دارید و کشور محل اقامت شما ایران است؟* بله خیر جنسیت* مرد زن سن شما*زیر ۱۸ سال۱۸ تا ۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹بالای ۵۰ سالمقطع تحصیلی*زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتریفوق دکتریزمینه ی تحصیلی خود را مشخصی کنید* هنر تربیت بدنی مدیریت حقوق پزشکی کامپیوتر کشاورزی سایر عنوان دقیق رشته خود را وارد کنید* عنوان...
Read More
1 2

تازه ترین ها