جاذبه های گردشگری ونیز

جاذبه های گردشگری ونیز

جاذبه های گردشگری ونیز ♦  آبراه اصلی ونیزاولین منطقه دیدنی و  گشت و گذار در تور ونیز با عبور از شهر و کانال اصلی آبراه با طول چهار کیلومتر و 70 متر عرض شروع می‌شود. و شش ناحیه را تقسیم می کند و توسط چهار پل پوشانده شده است. مشهورترین آنها پل ریالتو است که...
Read More

تازه ترین ها