تور ایتالیا فرانسه ( پاریس + ونیز + رم)

۲۷۹۰ ε + نرخ پرواز

رفت

۲۰ و ۲۷ مهر

برگشت

7 روز بعد از تاریخ رفت

مقصد

ایتالیا + فرانسه

طول تور

6 شب و 7 روز

پکیج‌ها

| 1 55x55 1

قیمت دو تخته

۲۷۹۰ ε + نرخ پرواز

| 1 55x55 1 1

قیمت یک تخته

۳۶۹۰ یورو + نرخ پرواز

| 4 تا 11 سال 1 55x55 1

کودک 4 تا 11 سال

۲۳۹۰ یورو + نرخ پرواز

| 2 تا 4 سال 1 55x55 1

کودک 2 تا 4 سال

۲۰۹۰ یورو + نرخ پرواز

خدمات تور

مدارک مورد نیاز

تور ایتالیا فرانسه ( پاریس + ونیز + رم)

۲۷۹۰ ε + نرخ پرواز

اشتراک گذاری

رزرو کنید!