تور روسیه 6 شب

شروع قیمت از ۲۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان

پکیج‌ها

خدمات تور

رفت

بهار و تابستان ۱۴۰۰

برگشت

بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقصد

روسیه

طول تور

6 شب و 7 روز

| 1 55x55 1

قیمت دو تخته

شروع قیمت از ۲۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان

| 1 55x55 1 1

قیمت یک تخته

28/490/000 تومان

| 4 تا 11 سال 1 55x55 1

کودک 4 تا 11 سال

20/490/000 تومان

| 2 تا 4 سال 1 55x55 1

کودک 2 تا 4 سال

13/990/000 تومان

تور روسیه 6 شب

شروع قیمت از ۲۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان

اشتراک گذاری

رزرو کنید!