تور فرانسه 4 شب پاریس

1090 ε + نرخ پرواز

رفت

۲۰ و ۲۷ مهر

برگشت

5 روز بعد از تاریخ رفت

مقصد

فرانسه

طول تور

4 شب و 5 روز

پکیج‌ها

| 1 55x55 1

قیمت دو تخته

1090 ε + نرخ پرواز

| 1 55x55 1 1

قیمت یک تخته

۱۶۹۰ یورو + نرخ پرواز

| 4 تا 11 سال 1 55x55 1

کودک 4 تا 11 سال

۹۵۰ یورو + نرخ پرواز

| 2 تا 4 سال 1 55x55 1

کودک 2 تا 4 سال

۷۵۰ یورو + نرخ پرواز

خدمات تور

مدارک مورد نیاز

تور فرانسه 4 شب پاریس

1090 ε + نرخ پرواز

اشتراک گذاری

رزرو کنید!