تور یونان و چک و اتریش و مجارستان (13 شب)

3290 یورو + نرخ پرواز

رفت

15 و 19 شهریور

برگشت

14 روز بعد از تاریخ رفت

مقصد

یونان + چک + اتریش + مجارستان

طول تور

13 شب و 14 روز

پکیج‌ها

| 1 55x55 1

قیمت دو تخته

3290 یورو + نرخ پرواز

| 1 55x55 1 1

قیمت یک تخته

4290 یورو + نرخ پرواز

| 4 تا 11 سال 1 55x55 1

کودک 4 تا 11 سال

2990 یورو + نرخ پرواز

| 2 تا 4 سال 1 55x55 1

کودک 2 تا 4 سال

2590 یورو + نرخ پرواز

خدمات تور

مدارک مورد نیاز

برنامه تور

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
روز پنجم
روز ششم
روز هفتم
روز هشتم
روز نهم
روز دهم

تور یونان و چک و اتریش و مجارستان (9 شب)

3290 یورو + نرخ پرواز

اشتراک گذاری

رزرو کنید!