021-43931

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی کار ماهر کبک

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر کبک

برنامه کارگر ماهر کبک (QSW) یک برنامه مهاجرتی است که توسط استان کبک برای نامزدهایی که دارای تجربه کار ماهر هستند و می توانند به عنوان اعضای نیروی کار، کمک های مداوم به اقتصاد کبک داشته باشند. اگرچه زبان رسمی کبک فرانسه است، QSW نیازی به متقاضیان مسلط به زبان فرانسه ندارد، و این برنامه را برای انگلیسی زبانانی که مایل به اقامت در کبک هستند جذاب می کند.

کارگر ماهر کبک – نحوه درخواست

اگر امتیاز QSW کافی دارید، با استفاده از پورتال آنلاین Arrima می توانید اظهار علاقه (EOI) را برای برنامه در نظر بگیرید. سپس دولت کبک از برخی نامزدها دعوت می کند تا درخواست کاملی را برای گواهی انتخاب در کبک (CSQ) ارسال کنند. با دریافت CSQ، متقاضی واجد شرایط می شود که درخواست رسمی اقامت دائم کانادا را ارائه دهد.

عوامل انتخاب – شبکه امتیاز QSW

 

متقاضیان باید حداقل امتیازات لازم را در شبکه امتیازات زیر به منظور ارائه به برنامه ماهر کبک برای دریافت گواهینامه انتخاب در کبک (CSQ)، کسب کنند. لطفاً توجه داشته باشید که امتیازات مربوط به تحصیل براساس منطقه تحصیلات متقاضی اعطا می شود. متقاضیان بدون همسر باید حداقل ۴۳ امتیاز از عوامل استخدام و ۵۰ امتیاز کل را کسب کنند. متقاضیانی که با همسراقدام میکنند باید حداقل ۵۲ امتیاز مربوط به عوامل استخدام و ۵۹ امتیاز کل را کسب کنند.

امتیازفاکتور ها
با همسربدون همسر  
۲۶  ۲۶تحصیلات
 ۸۸ تجربه
 ۱۶۱۶ سن
 ۲۲۲۲ مهارت زبانی
 ۸۸ اتصال به کبک
 ۱۷۱۷ فاکتور همراهی همسر
۱۴  ۱۴پیشنهاد معتبر شغلی
۵۲ ۴۳ امتیاز واجد شرایط بودن برای اشتغال
۸ ۸ فرزندان
 ۱۱ظرفیت استقلال مالی
۵۰ ۵۰ حداقل امتیاز واجد شرایط بودن
امتیاز تحصیلات
سطح تحصیلات                                                             
 ۲متوسطه عمومی
 ۶متوسطه حرفه ای
۴ عمومی ۲ سال بعد از دوره متوسطه
۶ تکنیکال متوسطه ۱ یا ۲ سال
۸ ۳ سال فنی متوسطه
۴ ۱ سال کارشناسی دانشگاه
۶ ۲ سال دانشگاه در مقطع کارشناسی
 ۱۰۳ سال یا بیشتردانشگاه در مقطع کارشناسی
۱۲ ۱ سال یا بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه
 ۱۴دانشگاه تحصیلات تکمیلی
 حوزه آموزش
۱۲ بخش A
۹ بخشB
۶ بخش C
۲بخش D
۰ بخش E
۲۶ بیشترین
امتیاز تجربه کاری
مدت زمان تجربه کاری                                                           
 ۰کمتر از ۶ ماه 
۴۶ تا ۱۱ ماه
۴ ۱۲ تا ۲۳ ماه
۶ ۲۴ تا ۳۵ ماه
۶۳۶ تا ۴۷ ماه
۸۴۸ ماه یا بیشتر
۸بیشترین
امتیاز تجربه کاری
 ۱۶۱۸ تا ۳۵ سال
۱۴۳۶ سال
۱۲ ۳۷ سال
۱۰ ۳۸ سال
۸۳۹ سال
۶۴۰ سال
۴۴۱ سال
 ۲۴۲ سال
 ۰۴۳ سال یا بیشتر
 ۱۶بیشترین
امتیاز مهارت زبان
زبان فرانسه
Listening and Speaking
 ۷C2
۶C1
۵B2
۰B1, A2, A1, or less than A1
Reading and Writing
۱C2 or C1
۰B2, B1, A2, A1, or less than A1
زبان انگلیسی
Listening and Speaking
۲CLB 9
۱CLB 5
Reading and Writing
۱CLB 5
۲۲بیشترین
امتیاز اتصال به کبک
سفر به کبک
 ۲یک ترم تمام وقت در کبک تحصیل کنید
 ۶دو ترم تمام وقت در کبک تحصیل کنید
۴ عمومی ۲ سال بعد از دوره متوسطه
۶ تکنیکال متوسطه ۱ یا ۲ سال
۸ ۳ سال فنی متوسطه
۴ ۱ سال کارشناسی دانشگاه
۶ ۲ سال دانشگاه در مقطع کارشناسی
 ۱۰۳ سال یا بیشتردانشگاه در مقطع کارشناسی
۱۲ ۱ سال یا بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه
 ۱۴کمتر از ۶ ماه سابقه کار در کبک
 شرکت کردن در تعطیلات کار ۳ ماه یا بیشتر
۱۲ سفرهای ۳ ماهه یا بیشتر
۹ سفرهای ۲ هفته تا کمتر از ۳ ماه
۶ سفرهای کمتر از ۲ هفته
۲حضور خانواده در کبک
۰ حضور همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ در کبک
۲۶ بیشترین
امتیاز اتصال به کبک
۸ پیشنهاد شغلی معتبر در منطقه شهری مونترال
پیشنهاد معتبر شغلی در خارج از مونترال، براساس منطقه
 ۱۴
 •  Capitale-National 
 • Chaudière-Appalaches 
 • Montérégie
 ۱۳
 • Abitibi-Témaniscamingue 
 • Centre-du Québec
 • Estrie 
 • Lanaudière 
 • Outaoais
۱۲
 •  Bas-Saint-Laurent
 • Côte-Nord 
 • Laurentides 
 • Mauricie 
 • Nord-du-Québec
 • Saguenay-Lac-Saint-Jean
۱۰
 • Gaspésie
۱۴بیشترین
امتیاز اتصال به کبک
۴۱۲ سال یا کمتر
 ۲۱۳ سال تا ۲۱
۸بیشترین

تازه ترین ها