Buy property in Turkey

چگونه حق شهروندی کشور ترکیه را با خرید ملک کسب نماییم؟

حق شهروندی کشور ترکیه

چگونه حق شهروندی کشور ترکیه را با خرید ملک کسب نماییم؟

برخورداری و کسب حق شهروندی از یکی از دو راه زیرممکن می باشد:

1. افتتاح حساب به ارزش 500،000 دلار و عدم دریافت اصل سرمایه بمدت 3 سال.

2. خرید و سرمایه گذاری در بخش املاک کشور ترکیه به ارزش 250،000 دلار.

هر کدام از روشهای فوق، امتیازات و ویژگیهای خاص خود را دارا می باشد. افتتاح حساب دارای ثبات و از ریسک کمتری برخوردار می باشد اما با توجه به هزینه های سرمایه گذاری و میزان نوسانات قیمت ملک، سرمایه گذاری در این بخش از امتیازات و امکان کسب سودبیشتری برخوردار می باشد.

چگونه حق شهروندی کشور ترکیه را با خرید ملک کسب نماییم؟

خرید ملک به ارزش 250،000 دلار و یا معادل آن

ارزش ملک می بایست بواسیله کارشناسی که بصورت مستقل، ملک خریداری شده را ارزیابی می نماید، تعیین شده و در طی یک گزارش رسمی بعنوان بخشی از مدارک لازم ارائه گردد.

ارائه فیشهای رسمی بانکی مبنی بر پرداخت ثمن معامله به مبلغ 250،000 دلار یا بیشتر به واحد تنظیم سند واقع در فرمانداری منطقه مربوطه بعنوان بخشی از پروسه درخواست کسب حق شهروندی.

واحد مربوطه مدارک دریافتی را در طی 3 الی 7 روز کاری بررسی نموده و نسبت به تائید آنها اقدام می نماید.

با دریافت مدارک تائید شده و مراجعه به اداره مهاجرت در طی همانروز بدون انتظار جهت دریافت هرگونه وقت ملاقات نسبت به دریافت اجازه اقامت فرد سرمایه گذار اقدام شده و اجازه اقامت نامحدود بنام فرد صادر میگردد.

با تائید و دریافت اجازه اقامت، درخواست کسب حق شهروندی به مدیریت اداره نفوس تسلیم میگردد.

بعد از ارائه درخواست، کل پروسه از طریق إدارات مربوطه در استانبول و آنکارا بررسی شده و در طی 90 روز پاسخ نهایی به درخواست مذکور مبنی بر کسب حق شهروندی ارائه میگردد.

یادداشت:

خرید باید با محدودیت سند مالکیت در فروش مجدد آن حداقل به مدت سه سال انجام شود (گواهی شده توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی)

ارزش USD املاک براساس نرخ ارز موثر بانک مرکزی ترکیه در تاریخ معامله محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *